Stadion

Hinna Park Viking Stadion Øst

Om bygget

Ferdigstillelse: 2004
Arkitekt: Link Arkitekter
Entreprenør: Kruse Smith Entreprenør AS
Business og sport
I forbindelse med utbyggingen ble det lagt til rette for virksomheter på nordlige, vestlige og østlige del av stadion. Foruten Viking ASA inneholder lokalene blant andre Idrettens Hus, Direkte Premier, Aleris Helse og Hinna Helsepark.

Området

Kvaliteter: 
  • Tilrettelagte bygg, stor grad av fleksibilitet
  • Egen service- og driftsløsning på området
  • Positivt cluster av bedrifter
  • Nærhet til skoler, barnehager og rekreasjonsområder
  • Ny infrastruktur 
  • Handel, kultur- og servicetjenester​

Parkering: 
Stort utvalg av parkeringsplasser.

Annen transport: 
  • Flere busstopp (40 busser pr time i rushtidene)
  • Togstasjon på stedet (8 tog pr time i rushtidene)
  • Egne arbeidsbussruter fra sentrale bydeler
  • Garderobeanlegg og fasiliteter for syklister

Fakta

Bedrifter i stadion

AlerisStadion
ATP InstoneStadion
Hinna HelseparkStadion
Viking ASAStadion
APCStadion
Direkte Premier asStadion
Logent Orcus ASStadion

Kontakt

Kjetil Andre Haver
Kjetil Andre Haver
Salgs- og markedssjef / Hinna Park
(e:) Send mail

Ledige Lokaler

På jakt etter større arealer?
Vi er i gang med prosjektering av Ormen Lange (11 450 m²) og Oseberg (17 600 m²).
Ta kontakt